Můj život s nemocí

Pfizer logo

Mozková mrtvice

Ochrnutá polovina obličeje, pokles ústního koutku, potíže s mluvením, porucha zraku, ztráta koordinace a mnohé další příznaky mohou ukazovat na probíhající mozkovou mrtvici. Přečtěte si více o tomto onemocnění!

Hlavní obrázek Mozková mrtvice

Mozková mrtvice známá také jako cévní mozková příhoda je onemocnění postihující mozkovou tkáň. Podle mechanismu vzniku se liší i léčba tohoto onemocnění. Pokud trpíte fibrilací síní můžete být v ohrožení ischemickou cévní mozkovou příhodou.

Ischemická cévní mozková příhoda (označována také jako mrtvice) je velmi závažný stav, při kterém dochází k náhlému přerušení průtoku okysličené krve v určité části mozku, což může vést k jeho významnému a nevratnému poškození.

Co se děje v mozku při mrtvici

Při cévní mozkové příhodě (mrtvici) dochází k náhlému přerušení průtoku okysličené krve v určité části mozku, což může vést k jeho závažnému a nevratnému poškození. Při mrtvici totiž dochází vlivem nedostatku kyslíku k odumírání buněk. Tento proces začíná již po 5 minutách od prvních příznaků. Jedná se o akutní stav, který vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc, a čas hraje zásadní roli! Každá minuta bez kyslíku navíc může znamenat závažné následky.

Mrtvice a srdeční onemocnění patří mezi nejčastější příčiny úmrtí na světě a stále častěji postihují více věkových kategorií.

Příznaky mozkové mrtvice

Pokud je přerušen přísun okysličené krve do mozku, jsou následky okamžitě viditelné.
Mezi nejčastější příznaky patří:

Porucha hybnosti tváře

Porucha hybnosti rukou

Porucha řeči a porozumění

Náhlá silná bolest hlavy

Porucha vidění

Závratě

Ztráta vědomí

Ztráta vědomí

Máte-li u někoho podezření na probíhající akutní fázi mrtvice, volejte ihned zdravotnickou záchrannou službu 155.

Co o mozkové mrtvici říká lékař

Doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO

Předseda Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Podcast
Chvilka o zdraví

Poslechněte si podcast s lékařem odborníkem na téma mozkové mrtvice tady nebo na Spotify.

Jak poznáme mozkovou mrtvici?

Včasné odhalení probíhající mozkové mrtvice je zásadní pro rychlé nasazení odpovídající léčby. Seznamte se s metodou FAST, díky níž můžete mrtvici rozpoznat.

Pokud je přerušen přísun okysličené krve do mozku, jsou následky okamžitě viditelné. Mezi nejčastější příznaky patří porucha hybnosti tváře, porucha hybnosti rukou, porucha řeči a porozumění, náhlá silná bolest hlavy, porucha vidění, závratě i ztráta vědomí.

Jak rozpoznat příznaky probíhající mrtvice?

Správné rozpoznání příznaků probíhající mrtvice a včasně přivolaná pomoc může pacientovi zachránit život a snížit tak pravděpodobnost doživotních následků. Osvojte si pravidlo fast, jedná se o čtyři zkratky hlavních příznaků, které pomohou mozkovou mrtvici rozpoznat.

F
Ikona obličeje
obličej face

Postižený má pokleslý ústní koutek a nebo i oční víčko.

A
Ikona paže
paže arm

Postižený neudrží ruce ve stejné výšce, mnohdy necítí paže a neudrží v rukou předmět.

S
Ikona řeči
řeč speech

Postižený není schopen komunikace, mluví nesrozumitelně nebo má obtíže s porozuměním.

T
Ikona času
čas time

V případě, že postižený bude těmito příznaky trpět, co nejrychleji zavolejte zdravotnickou záchrannou službu 155.

fotografie babičky s vnukem

První pomoc při mozkové mrtvici

ikona sanitky

Postiženého nevozte do nemocnice, ale vždy neprodleně volejte zdravotnickou záchrannou službu 155. Přivolaný lékař rozhodne, v jakém specializovaném centru bude pacient léčen. Lékařům sdělte přesný čas vzniku problémů, informace o lécích, které pacient užívá, a o nemocech, se kterými se léčí. V České republice je celkem 45 specializovaných center léčby akutní mozkové mrtvice.

Je důležité pacienta předat do lékařské péče co nejdříve, ideálně do 4,5 hodiny od vzniku prvních příznaků, aby mohla být zahájena optimální léčba.

Následky mozkové mrtvice

Během mrtvice přestanou být mozkové buňky zásobeny okysličenou krví a brzy začínají odumírat. Dochází tak ke ztrátě mozkových funkcí, které postižená část kontroluje — např. centra pohybu, řeči či zraku. Častými následky pak bývají invalidita, porucha řeči, porucha paměti, omezená hybnost. Pokud je postižený včasně léčen během akutního průběhu, může se mozková příhoda obejít bez následků nebo jen s lehkým postižením.

Až 30 % pacientů na následky cévní mozkové příhody umírá.

Příčiny a rizikové faktory

Hrozbu mozkové příhody zvyšuje mnoho vlivů, které označujeme jako rizikové faktory.
Některé z nich, jako je např. vyšší věk nebo dědičné předpoklady, sami nemůžeme ovlivnit, ale některé ano.

Mezi ovlivnitelné faktory tak patří například vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu v krvi nejrůznější onemocnění srdce, nepravidelný srdeční tep, včetně fibrilace síní a dále cukrovka. Tyto rizikové faktory vyžadují pravidelné lékařské kontroly a správně nastavenou léčbu. Proto je důležité nezapomínat na primární prevenci, tj. na pravidelné návštěvy u praktického lékaře a dalších specialistů.

Riziko roste s fibrilací síní

Mozková mrtvice může mít různé příčiny. U pacientů, kteří trpí fibrilací síní, je riziko vzniku cévní mozkové příhody až 5x vyšší. Je to z toho důvodu, že v nepravidelně se stahujících srdečních síních může vzniknout krevní sraženina, která je srdeční činností vypuzena až do mozku, kde může způsobit cévní mozkovou příhodu (mrtvici). Toto riziko lze snížit zhruba o dvě třetiny pomocí vhodné léčby.

Prevence

Uplatněním zdravého životního stylu by bylo možné zabránit až 80 % předčasných úmrtí na kardiovaskulární onemocnění.
Zdravý jídelníček, pravidelný pohyb, střídmá konzumace alkoholu, nekuřáctví nebo správná tělesná hmotnost je základem prevence. Nezdravý životní styl naopak riziko zvyšuje.

Myslete na své zdraví, dbejte na svůj lepší život.

Léčba ischemické mozkové mrtvice

Léčba mozkové mrtvice musí být zahájena co nejrychleji od výskytu prvních příznaků. Každá minuta navíc může znamenat závažné následky. Nepodceňujte proto žádné příznaky mrtvice, a máte-li podezření, že byste vy nebo kdokoliv z vašeho okolí mohli příznaky trpět, nečekejte a co nejdříve volejte záchrannou službu 155. Mrtvice může být účinně léčena pouze ve specializovaných centrech.

U pacientů, kteří již mozkovou mrtvici prodělali, je nejdůležitější zabránit jejímu opakování.

Z tohoto důvodu je jim obvykle již během hospitalizace nastavena nejvhodnější léčba, tzv. sekundární prevence, která zahrnuje pravidelné užívání léků. Nejčastěji jde o tzv. antiagregancia (léky zabraňující shlukování krevních destiček) či antikoagulancia (léky snižující srážlivost krve), popřípadě další specifické léky.

oranžové tablety

Mrtvice může být účinně léčena pouze ve specializovaných centrech. Léčba je vždy individuální a probíhá pod lékařským dohledem.

Rehabilitace po mozkové mrtvici

Přibližně 30 % pacientů po mrtvici zůstává nesoběstačných a většina z nich vyžaduje ústavní péči.

Rehabilitace je důležitou součástí zotavení po mozkové mrtvici. Cílem je pomoci pacientovi naučit se znovu dovednosti, které ztratil po prodělání mozkové příhody. Bylo dokázáno, že lidé, kteří cíleně rehabilitují dle svých individuálních potřeb, se zotavují lépe než lidé bez rehabilitace.

Čím dříve je zahájena rehabilitace, tím je pravděpodobnější znovuzískání ztracených schopností a dovedností. Zotavení se z mozkové příhody však může být dlouhý a frustrující proces. Vedle specializované odborné péče, pomoci rodiny a blízkých tak odhodlání a cílevědomost pomáhá pacientům získat co nejlepší výsledek.

Ikona knihy

Stáhněte si praktickou příručku o mozkové mrtvici a fibrilaci síní

Mějte všechny důležité informace vždy po ruce.