Můj život s nemocí

Pfizer logo

Covid-19

Covid-19 je onemocnění způsobené infekcí virem SARS–CoV–2, který patří do čeledi koronavirů. Koronaviry jsou skupinou virů běžně se vyskytující v naší společnosti. Tyto běžné koronaviry způsobují zejména infekce horních cest dýchacích, tedy běžnou rýmu.

Hlavní obrázek Covid-19

Virus SARS-CoV-2 byl poprvé zaznamenán v Asii v roce 2019. Onemocněním covid-19 je možné se nakazit kontaktem s již nemocnou infikovanou osobou. Přenos se uskutečňuje přes kapénky nebo aerosol, které se uvolňují při mluvení, kašlání nebo kýchání infikovanou osobou a do těla dalšího jedince se virus dostává nejčastěji přes sliznici úst, nosu nebo také přes oční spojivku.

Co o covid-19 říká lékař?

MUDr. Pavel Dlouhý

předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP
primář Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Krajská zdravotní, a.s.

Podcast
Chvilka o zdraví

Poslechněte si podcast s lékařem - odborníkem na téma covid-19 tady nebo na Spotify.

Příznaky covid-19

Příznaky onemocnění covid-19 jsou například kašel, rýma, horečka nebo jen zvýšená únava. Mezi další příznaky může patřit ztráta chuti nebo čichu, nauzea či zvracení, bolesti v krku, průjem, horečka nebo zimnice, bolesti svalů, bolesti hlavy, dušnost nebo obtížné dýchání. I když jsou příznaky onemocnění mírné, mohou se u některých rizikových lidí rychle změnit v závažné projevy.

Běžné projevy onemocnění covid-19 jsou:

Ztráta chuti nebo čichu

Nauzea nebo zvracení

Bolesti v krku

Průjem

Horečka nebo zimnice

Bolesti svalů nebo kloubů

Ucpaný nos nebo vodnatá rýma

Kašel

Únava

Bolesti hlavy

Dušnost či obtížné dýchání

Rizikové faktory

A kdo je vlastně nejvíce ohrožen rozvojem těžkých stavů?

Nejvíce jsou ohroženi tzv. rizikoví pacienti, což je skupina lidí, u nichž je vysoké riziko rozvoje onemocnění covid-19 až do závažného stavu. To ovšem neznamená, že se snadněji virem nakazí. Znamená to, že se příznaky onemocnění mohou zhoršit natolik, že se onemocnění rozvine do závažnému stavu a potřeby následné hospitalizace nebo dokonce v ojedinělých případech až k úmrtí.

Těmito vysoce rizikovými pacienty jsou lidé s věkem nad 65 let, onkologičtí pacienti, lidé s oslabeným imunitním systémem, dále lidé s chronickým onemocněním plic či ledvin, lidé trpící HIV infekcí, cukrovkou, obezitou či cystickou fibrózou a pak také pacienti po transplantaci orgánů či kostní dřeně.

Doba, kdy se mohou mírné příznaky rozvinout do závažného stavu, bývá zpravidla v řádu několika dnů.

Vybrané rizikové faktory, které vás mohou vystavit vysokému riziku:

Věk 65 let a více

Onkologická onemocnění

Chronické onemocnění ledvin

Chronické onemocnění plic

Chronické onemocnění jater

Srdečně-cévní onemocnění

HIV infekce

Cystická fibróza

Oslabený imunitní systém

Nadváha nebo obezita

Transplantace orgánu nebo kostní dřeně

Cukrovka

Diagnostika

Onemocnění covid-19 se rychle přenáší, a proto můžete snadno nakazit ostatní, aniž byste o tom věděli. Pokud patříte do rizikové skupiny pacientů, je důležité znát svou diagnózu, a být připraven, čímž lze zabránit rozvoji onemocnění do závažného stavu. Diagnostika onemocnění se provádí antigenním testem, který si můžete provést sami doma nebo u svého praktického lékaře či specialisty. Lékař může navíc zajistit přesnější výsledek pomocí PCR testu. Měli byste se otestovat co nejdříve od začátku příznaků nebo poté, kdy jste se setkali s nakaženým člověkem.

pozitivní test

Pozitivní

negativní test

Negativní

neplatný test

Neplatný

Čím dříve je rizikový pacient diagnostikován a je zahájena léčba pod dohledem lékaře, tím větší šance je minimalizovat riziko rozvoje do závažného stavu. Samozřejmě je možné se chránit před samotnou nákazou.

Prevence

Prevenci onemocnění covid-19 můžeme shrnout do pravidla 3R, tj. nošení roušky nebo respirátoru, udržování bezpečné vzdálenosti od ostatních lidí, to jsou rozestupy a časté a správné mytí rukou. Samozřejmě sem patří i dezinfekce povrchů a předmětů, které mohou být znečištěny virem. Zdravý životní styl, jako je pravidelný pohyb, zdravá výživa a dostatek spánku, mohou pomoci posílit imunitní systém, což může být prospěšné při boji s covidovou infekcí, ale hlavní ochranou proti nákaze je dodržování základních hygienických opatření. Rovněž očkování zcela nechrání proti nákaze, ale snižuje riziko těžkého průběhu onemocnění.

Doporučení pro pacienty, kteří mají zvýšené riziko rozvoje onemocnění covid-19 do závažného stavu:

Pacienti i s lehkými příznaky by měli co nejdříve navštívit lékaře, nejlépe svého praktického lékaře. Lékař ví, jak má dále postupovat, což je důležité zejména u pacientů se zvýšeným rizikem rozvoje do těžkých stavů.

Zkratky: covid-19, koronavirové onemocnění 2019 (anglicky coronavirus disease 2019); ČLS JEP, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně; HIV, virus lidské imunitní nedostatečnosti (anglicky Human Immunodeficiency Virus); PCR, polymerázová řetězová reakce (anglicky polymerase chain reaction); SARS-CoV-2, koronavirus 2 způsobující závažný akutní respirační syndrom (anglicky severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)

Ikona knihy

Stáhněte si praktickou příručku o covid-19.

Mějte všechny důležité informace vždy po ruce.